Dalībnieks

Edgars Kuģenieks; #86

RIEKSTI

nav uzsācis

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts Aplis Laiks (CHECK-IN) Apļa laiks Kopējais laiks (no starta) Apļa temps Sac. vid. temps
Starts/Starpfinišs/Finišs 1 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 2 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 3 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 4 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 5 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 6 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 7 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 8 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 9 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 10 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 11 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 12 nav atzīmes min/km min/km
Starts/Starpfinišs/Finišs 13 nav atzīmes min/km min/km