Nils Laufmanis
Vieta Gads Finiša laiks
54201813:20:49