Kontrolpunkta karte

Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis)